ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - 11/10/2013

 

Η Αθλητική MΟΤΟΕ, για το 2016, προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ταχύτητας µοτοσυκλετών, αποτελούµενο από 5 αγώνες σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα:

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ
1  16-17 Απριλίου ΑΜΟΤΟΕ Τρίπολη
2 14-15 Μαίου ΛΑΜΣ Σέρρες
3 25-26 Ιουνίου ΑΜΟΤΟΕ Μέγαρα
4 17-18 Σεπτεµβρίου ΛΑΜΣ Σέρρες
5 15-16 Οκτωβρίου ΑΜΟΤΟΕ Μέγαρα

Για το Πανελλήνιο πρωτάθληµα ταχύτητας προκηρύσσονται οι παρακάτω κατηγορίες µοτοσυκλετών/αγωνιζοµένων (όπου αναφέρεται ο όρος αθλητής/ές εννοείται και η αθλήτρια/ες):

Supersport  Πρωτάθλημα με µοτοσυκλέτες διαπιστευµένες διεθνώς για την κατηγορία Supersport (4/κύλινδρες έως 600κ.ε., 3/κύλινδρες έως 675 κ.ε.. 2/κύλινδρες έως 750 κ.ε.), αθλητές 16 ετών και άνω – άσπρα φόντα, µπλε αριθµοί.

Formula Extreme:  Πρωτάθλημα με µοτοσυκλέτες διαπιστευµένες διεθνώς για την κατηγορία Superstock (3-4/κύλινδρες έως 1000 κ.ε., 2/κύλινδρες έως 1200 κ.ε.), με ελευθερία σε βελτιώσεις και  δικαίωμα χρήσης βοηθητικού ψυγείου νερού. Ο τύπος ελαστικών είναι ελεύθερος. Αθλητές 18 ετών και άνω οι – κόκκινα φόντα, λευκοί αριθµοί.

Racing:  Πρωτάθλημα μεµοτοσυκλέτες δίχρονες μέχρι 2 κυλίνδρους, μέχρι 250 κε, και τετράχρονες μέχρι δύο κυλίνδρους μέχρι 450 κε, ακολουθώντας τον τεχνικό κανονισµό RACING, αθλητές 15/16 ετών (15 ετών για μονοκύλινδρες δίχρονες και τετράχρονες)– πράσινα φόντα, λευκοί αριθµοί.

ΝΕΩΝ :  Κύπελλο για αθλητές 15-25ετών, 15-19 ετών ανεξαρτήτου εμπειρίας και 20-25 ετών  που αποκτούν Δελτίο Αθλητή η, άλλη προηγούμενη αγωνιστική άδεια για πρώτη φορά. Για τις αθλήτριες το όριο αυξάνεται κατά 5 έτη (15-30 ετών). Μοτ/τες µε έγκριση τύπου δρόµου 248-400 4Τ μέχρι 2 κυλίνδρους, 248 μέχρι 350κε µε ελευθερία βελτιώσεων και 351µέχρι 399κε χωρίς µετατροπές (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ). Κίτρινα φόντα με Μαύρους αριθμούς.

ΟΡΕΝ:  Έπαθλο με μοτοσυκλέτες διαπιστευµένες διεθνώς για τις κατηγορίες superbike, supersport & stocksport (καθώς και µοτοσυκλέτες µε έγκριση τύπου δρόµου, κυβισµού 400-1450 κ.εκ) οποιασδήποτε χρονιάς και με ελευθερία βελτιώσεων στο πλαίσιο η και στον κινητήρα, ελαστικά εγκεκριμένα για χρήση δρόμου. Αθλητές 16 ετών και άνω για μοτοσυκλέτες από 400 έως 675κ.ε. και 2/κύλινδρες έως 750 κ.ε.,4Τ και αθλητές 18 ετών και άνω για μοτοσυκλέτες από 400 έως 1450 κε – µπλέ φόντα, λευκοί αριθµοί. Τα κατώτατα ηλικιακά όρια µειώνονται κατά 1 έτος σε περίπτωση αθλητή καταταγµένου  βαθµολογικά σε αγώνισμα (μοτοσυκλέτας) κυκλικής διαδροµής (ελάχιστο όριο η συµµετοχή σε 3 αγώνες).

Στην κατηγορία OΡΕΝ δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής:

 1. 1.οι 3 πρώτοι της τελικής (γενικής) κατάταξης OPEN της προηγούµενης αγωνιστικής περιόδου, με εξαίρεση τους αθλητές κάτω των 25 ετών που μπορούν να συμμετάσχουν 2 χρόνια.
 2. 2.οι 10 πρώτοι της τελικής κατάταξης όλων των υπολοίπων πρωταθληµατικών κατηγοριών,

Στις κατηγορίες Supersport και Formula Extreme µπορούν να συµµετάσχουν όσοι έχουν συµµετάσχει σε τουλάχιστον µια αγωνιστική περίοδο στις κατηγορίες ΟΡΕΝ/Racing/Νέων (ελάχιστο 3 αγώνες) ή άλλη πιστοποιηµένη αγωνιστική εµπειρία σε αγώνες ταχύτητας μοτοσυκλετών, η έχουν καταταχθεί στις 3 πρώτες θέσεις πρωταθλήματος σε άλλο άθλημα μοτοσυκλέτας κλειστής κυκλικής διαδρομής (Moto-cross, Super-Motard).

Οι ΑΠΟΝΟΜΕΣ θα γίνονται ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ, οι βραβευόμενοι αθλητές θα παρουσιάζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ντυμένοι με την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ περιβολή.

Στις κατηγορίες Racing, Supersport, Formula Extreme και ΝΕΩΝ, βραβεύονται με κύπελλα οι τρείς πρώτοι και με μετάλλια οι 4ος, 5ος και 6ος.

Στην κατηγορία OPEN βραβεύονται με έπαθλα οι τρείς πρώτοι και απονέμονται αναμνηστικά μετάλλια σε όλους τους τερματίσαντες.

Για το έτος 2016, το παράβολο συµµετοχής ορίζεται στα 125 €. Η συµµετοχή σε δεύτερη κατηγορία επιβαρύνεται µε 40€.

Με σκοπό την θέσπιση συνθηκών ίσων ευκαιριών για όλους, ορίζονται τα παρακάτω:

Απαγορεύονται οι δοκιµές µε οποιαδήποτε µοτοσυκλέτα στο χώρο διεξαγωγής του αγώνα 11 µέρες πριν την Παρασκευή της εβδοµάδας τέλεσης του αγώνα.

Οποιαδήποτε παράβαση του κανονισµού, επιφέρει τον αποκλεισµό του αθλητή από τον αγώνα.

Η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να επιτρέψει την ελεύθερη προπόνηση εντός της περιόδου απαγόρευσης, µε αιτιολογηµένη απόφαση της, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου 45 µέρες νωρίτερα.

Ο αριθµός των ελαστικών που επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στους αγώνες, είναι ∆ΥΟ ΖΕΥΓΗ (για χρονοµετρηµένες δοκιµές και αγώνα). ΤA ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΘΑ ΜΑΡΚΑΡΟΝΤΑΙ. Σε περίπτωση που ο αγώνα ανακηρυχτεί από τον Αλυτάρχη βρόχινος, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.  Επιτρέπονται επιπλέον ζευγάρια βρόχινων ελαστικών, αντικατάσταση καινούργιων ελαστικών µε βρόχινα καθώς και κοπή αυλακώσεων σε κάθε τύπο ελαστικών (slicks & µε έγκριση τύπου).

Οι αθλητές µπορούν να συµµετέχουν σε 2 κατηγορίες στην κάθε αγωνιστική συνάντηση. Οι περιορισµοί της εκάστοτε κατηγορίας ισχύουν. Ο κάθε αθλητής δικαιούται να χρησιµοποιήσει µόνο µια µοτοσυκλέτα σε δοκιµές/αγώνα ανά κατηγορία (εξαιρούνται τα RACING).

Οι συµµετέχοντες πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρου Αθλητικού ∆ελτίου σωµατείου της ΑΜΟΤΟΕ.

Οι αθλητές θα βαθµολογούνται σύµφωνα την θέση που τερµάτισαν σε κάθε αγώνα, βάσει του παρακάτω βαθµολογικού πίνακα:

Θέση:

1η  25β  6η   10β 11η 5β
2η  20β  7η    9β 12η 4β
3η  16β 8η    8β 13η 3β
4η  13β 9η    7β 14η 2β
5η  11β 10η  6β 15η 1β

Σε περίπτωση ισοβαθµίας, θα προηγηθεί ο αγωνιζόµενος µε τους καλύτερους τερµατισµούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθµίας προσµετρά το τελευταίο χρονικά αποτέλεσµα.

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος Dragster

 

Διαβάστηκε από 139 αναγνώστεςΗμερομηνία δημοσίευσης: 30/3/2015

 

Η ΑΜΟΤΟΕ προκηρύσσει, για το 2015, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Dragster αποτελούμενο από 6 αγώνες, σε 3 πίστες - Πολύκαστρο, Τυμπάκι, και Σέρρες. Ο πρώτος αγώνας ορίστηκε για 18-19 Απριλίου 2015.

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:
 
Ημερ/νία / Toποθεσία / Διοργανωτής
 • 18-19 Απριλίου / Πολύκαστρο / ΛΕΝΟΕ
 • 9-10 Μαΐου / Τυμπάκι / ΑΣΗ
 • 20-21 Ιουνίου / Σέρρες / ΛΑΜΣ
 • 19-20 Σεπτεμβρίου / Τυμπάκι / ΑΣΗ
 • 17-18 Οκτωβρίου / Πολύκαστρο / ΛΕΜΑΚ
 • 14-15 Νοεμβρίου / Σέρρες / ΛΕΝΟΕ
Για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα προκηρύσσονται οι παρακάτω κατηγορίες:
 • MINI PRO (μοτοσυκλέτες με κινητήρα τύπου «παπί», ανεξαρτήτως κυβισμού κ.εκ., ελάχιστη ηλικία 15έτη, αριθ. συμμετοχής 1801-1899)
 • PRO Z (μοτοσυκλέτες ε κινητήρα δίχρονο τύπου «παπί», ανεξαρτήτως κυβισμού κ.εκ., ελάχιστη ηλικία 15έτη, αριθ. συμμετοχής 1701-1799)
 • STREET 1 (μοτοσυκλέτες παραγωγής έως 750 κ.εκ, ελάχιστη ηλικία 16 έτη, αριθ. συμμετοχής 1601-1699 - Πανελλήνιο Κύπελλο)
 • STREET 2 (μοτοσυκλέτες παραγωγής 751 και άνω κ.εκ., ελάχιστη ηλικία 16 έτη, αριθ. συμμετοχής 1401-1499)
 • TRUE STREET 9,6 (μοτοσυκλέτες παραγωγής 751 και άνω κ.εκ., κατώτατο όριο χρόνου 0-400 9,6ΆΆ, ελάχιστη ηλικία 16 έτη, αριθ. συμμετοχής 1501-1599)
 • PRO STREET 1 (μοτοσυκλέτες παραγωγής έως 750 κ.εκ. με wheelie bar, ελάχιστη ηλικία 16 έτη, αριθ. συμμετοχής 1301-1399 - Πανελλ. Κύπελλο)
 • PRO STREET 2 (μοτοσυκλέτες ιδιοκατασκευής, 751 και άνω κ.εκ. ελάχιστη ηλικία 18 ετών, με αριθ. συμμετοχής 1101-1199
 • SUPER STREET (μοτοσυκλέτες παραγωγής 751 και άνω κ.εκ., ελάχιστη ηλικία 18 έτη, με αριθ. συμμετοχής 1201-1299
 • SUPER PRO (μοτοσυκλέτες ιδιοκατασκευής, πλήρης ελευθερία μετατροπών, εξειδικευμένο οπίσθιο ελαστικό 7ΆΆ κατΆ ελάχιστο, ελάχιστη ηλικία 18 ετών, αριθ. συμμετοχής 1001-1099
 1. Οι αθλητές/αθλήτριες μπορούν να συμμετάσχουν σε 2 κατηγορίες το μέγιστο. Κάθε μοτοσυκλέτα μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε όσες κατηγορίες επιτρέπουν οι τεχνικοί κανονισμοί Dragster.
 2. Οι συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες πρέπει να είναι Έλληνες και κάτοχοι Δελτίου Αθλητή αθλητικού σωματείου της ΑΜΟΤΟΕ. Μπορούν ακόμα να συμμετάσχουν αθλητές άλλης εθνικότητας καθώς και αθλητές - κάτοχοι δελτίων χωρών-μελών των FIM-UEM, εφ' όσον έχουν άδεια εκκίνησης (starting permission) από τον εποπτικό τους φορέα και οι οποίοι, σύμφωνα με τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο της Ελλάδος, δεν βαθμολογούνται.
Το ανώτατο παράβολο ανέρχεται στα 125 ευρώ.
 
Το 2016, η ΑΜΟΤΟΕ, προτίθεται, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών ή άλλο σημαντικό λόγο, να προκηρύξει, να αναβαθμίσει, να υποβιβάσει ή και να καταργήσει κατηγορίες του Πανελληνίου πρωταθλήματος dragster.

 


Τα "ψαχτήρια" του Mototriti.gr 
(Όλες οι πληροφορίες, για κάθε μοντέλο που σας ενδιαφέρει)

 

Το Red Bull X-Fighters προσγειώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το κορυφαίο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FMX περιλαμβάνει την πρωτεύουσα της Ελλάδας, την Αθήνα, στο καλεντάρι του και αναμένεται να προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα μέσα στο Λατομείο Μαρμάρων Διονύσου. Σε λειτουργία από τον Χρυσό Αιώνα του Περικλή, τα λατομεία της περιοχής έχουν προσφέρει χιλιάδες κυβικά μέτρα μαρμάρου, τα οποία και χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί το μνημείο της Ακρόπολης καθώς και άλλα Κλασικά, Ελληνιστικά και Ρωμαϊκά γλυπτά. Στις 12 Ιουνίου, οι αναβάτες του Red Bull X-Fighters υπόσχονται να μας οδηγήσουν σε ένα ταξίδι που κόβει την ανάσα, συνδέοντας το "χθες" με το "σήμερα".

 california superbike school  program
Απρίλιος 2015 Κυριακή, 5 Απριλίου ΜΈΓΑΡΑ
Μάιος 2015 Σάββατο, 16 Μαΐου ΜΈΓΑΡΑ
Ιούνιος 2015 Σάββατο & Κυριακή, 6-7 Ιουνίου ΣΕΡΡΕΣ
Ιούνιος 2015 Κυριακή, 21 Ιουνίου ΜΈΓΑΡΑ
Ιούλιος 2015 Σάββατο, 25 Ιουλίου ΜΈΓΑΡΑ
Σεπτέμβριος 2015 Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου ΜΈΓΑΡΑ
Σεπτέμβριος 2015 Σάββατο & Κυριακή , 26-27 Σεπτεμβρίου ΣΕΡΡΕΣ
Οκτώβριος 2015 Σάββατο, 17 Οκτωβρίου ΜΈΓΑΡΑ
Νοέμβριος 2015 Κυριακή, 22 Νοεμβρίου ΜΈΓΑΡΑ

Μην ξεχνάς ότι πριν ή μετά κάθε σχολείο, θα οργώνουμε track day, όπου με την παρουσία των εκπαιδευτών του CSS μπορείς να βελτιώνεις ακόμα περισσότερο την τεχνική σου.

Join Us to Discover the Art of Cornering
www.facebook.com/California.Superbike.School.Greece

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Στο ισπανικό Moto3 ο Νότης Παπαπαύλου

 

Διαβάστηκε από 437 αναγνώστεςΗμερομηνία δημοσίευσης: 11/2/2015

 

Με τη χορηγία της CWM FX, ο Νότης Παπαπαύλου θα συμμετάσχει για το 2015 στην κατηγορία Moto3 του Ισπανικού πρωταθλήματος CEV (Copa Espana Velosidad), καβάλα σε ένα Honda NSF250R.

 

Η CWM FX βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον νεαρό Έλληνα Αθλητή του μηχανοκίνητου κόσμου, τον 15χρονο Νότη Παπαπαύλου, ο οποίος το 2015 θα αγωνιστεί στην κατηγορία Moto3 του Ισπανικού πρωταθλήματος CEV (Copa Espana Velosidad) 2015, με Honda NSF250R. 
 
Tα λογότυπα του Ελληνικού γραφείου CWM FX HELLAS θα βρίσκονται πάνω στη μοτοσυκλέτα, στη φόρμα και το κράνος του οδηγού και στο χώρο του paddock σε κάθε αγώνα και επίσημη προπόνηση της ομάδας. 
 
Η ομάδα είναι η DMC Junior Team (η DMC αγωνίζεται και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SBK στην κατηγορία Supersport), με Team Manager τον Ισπανό Javier Acuna Rico, με πτυχία στα μηχανοκίνητα σπορ και στην αθλητική ψυχολογία, ο οποίος είναι και Διευθυντής του IMR-Racing School από το 2009. Αρχιμηχανικός είναι ο Ιταλός Ilario Pasini που έχει πολλούς Τίτλους με ομάδες στην Ιταλία και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Υπεύθυνος για την Τηλεμετρία (Τηλεμετρίστας) είναι ο Jose Zapata Malendez, μηχανικός ο David Dominguez Garcia, ενώ ο Kike Banuls είναι ο Σύμβουλος για την αγωνιστική τεχνική, ένα σημαντικό άτομο που συνεργάζεται με οδηγούς όπως ο Hector Faubel, o Isaac Vinales, o Jorge Navarro, o Axel Pons, o Nasser Al Malki και η Ana Carrasco! Για τις αναρτήσεις η ομάδα συνεργάζεται με την γνωστή Andreani MHS Ohlins.
 
Oι Αγώνες είναι έξι και ξεκινούν στις 29 Μαρτίου στην Albacete, μετά ακολουθούν οι Jerez (31 Μαΐου), Alcarras (28 Ιουνίου), Aragon (26 Ιουλίου), Valencia (13 Σεπτεμβρίου) και Navarra (18 Οκτωβρίου).
 
Καθώς η εταιρία υποστηρίζει ενεργά την Ελλάδα, ο Anthony Constantinou, ο Διευθύνων Σύμβουλος της CWM World δήλωσε: "O μηχανοκίνητος αθλητισμός μας ενδιαφέρει. Η υποστήριξή μας στον Νότη Παπαπαύλου δείχνει τον τρόπο του δικού μας σκέπτεσθαι. Κάνουμε μια χορηγία στο MotoGP, βάζουμε τα Ελληνικά χρώματα σε ένα άθλημα που έλειπε, παίρνουμε όμως παράλληλα και ένα φέρελπι και ταλαντούχο Έλληνα αθλητή και τον στηρίζουμε ώστε η χώρα μας να εδραιωθεί ακόμη περισσότερο στο συγκεκριμένο σπορ. Απλά, γρήγορα και αποτελεσματικά, αλλάζουμε τα δεδομένα και δημιουργούμε επιπλέον αξία για το κοινό του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ό,τι κάνουμε, σε πολύ μεγαλύτερο εύρος για το κοινό των απανταχού επενδυτών μας δηλαδή".
 
Από την πλευρά του ο Νότης Παπαπαύλου είπε: "Από τη στιγμή που έμαθα από τον κ. Κωνσταντίνου ότι θα με βοηθήσει να προχωρήσω την αγωνιστική μου καριέρα, είμαι τρομερά χαρούμενος. Χωρίς τη βοήθειά του δεν θα είχα τελειώσει πέρυσι το Moriwaki Cup, ούτε θα είχα καταφέρει να αγωνιστώ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι υπερήφανος που γίνομαι μέλος της οικογένειας της CWM FX που υποστηρίζει εκτός από την ομάδα CWM LCR Honda στο MotoGP και την ποδοσφαιρική ομάδα Chelsea και άλλες μεγάλες παγκόσμιες διοργανώσεις, αλλά κυρίως βοηθάει με φιλανθρωπίες πολλούς συνανθρώπους μας. Τώρα το μυαλό μου είναι μόνο στο πόσο καλά θα προπονηθώ και θα δώσω όλον τον καλό μου εαυτό στο να πετύχει η συμμετοχή μας στο CEV".

 


Ο Γιώργος Κίτσος κατακτά το 6ο Πρωτάθλημα της Καριέρας του!

 

 Από τον BikerSpirit

Δείτε επίσης:


 
 

Nolan
X-lite
Grex
Kappa
ncom
xseries
multi
Clover
Tucanourbano
Stylmartin
Wind
Onguard
Ap
Puig
Vrooam
Tender
Nerocorsa