υποχρεωτικη ασφαλιση οχημάτων ? - 11/04/2013

Ειναι γεγονός  ψηφίστηκε ο νέος νόμος  περί υποχρεωτικής ασφάλισης  οχημάτων  καί αφορά καί τα δικυκλα  όλων των  κυβικων  η ισχύς  του  ξεκινάει από τις 15/4/2013  κατεβάστε τον νόμο 489/76(ΦΕΚ.Α'331)

Δείτε επίσης:


 
 

Nolan
X-lite
Grex
Kappa
ncom
xseries
multi
Clover
Tucanourbano
Stylmartin
Wind
Onguard
Ap
Puig
Vrooam
Tender
Nerocorsa