Πρώτες μετρήσεις κατανάλωσης INTEGRA - 09/03/2012

12/3/2012

Οι πρώτες  μετρήσεις  ξεκίνησαν  με  τήν  σχέση  S  (αυτόματο spor )  που συνιστούμε γιά τήν κίνηση  μέσα στήν πόλη  καί με γρήγορο ρυθμό  η κατανάλωση ηταν  5,2 L  /  100 km .  Πολύ καλό αποτέλεσμα. Στις  επόμενες ημέρες  θά μετρήσουμε  την σχέση  D (drive) σε ανοικτούς δρόμους καί την σειριακή σχέση και μέσα στην πόλη.  Θυμίζουμε οτι υπάρχει  διαθέσιμο γιά Test drive .  

19/3/2012

Νέα μέτρηση μέ τήν D (drive) σχέση, μέσα στήν  πόλη  ίδια διαδρομή μέ τήν προηγούμενη η κατανάλωση  ήταν  4,4 L / 100 km  !!!!!!!!!  ούτε πετρέλαιο νά ηταν σέ λίγες  ημέρες  θά έχουμε  νέα καί γιά την σειριακή  Manual σχέση.......db  

 

 

Δείτε επίσης:


 
 

Nolan
X-lite
Grex
Kappa
ncom
xseries
multi
Clover
Tucanourbano
Stylmartin
Wind
Onguard
Ap
Puig
Vrooam
Tender
Nerocorsa